Velkommen

Velkommen!

Velkommen til denne nettsiden.

Siden er en placeholder for en nettside.

Sjakk er et brettspill for to spillere. Målet for hver spiller er å sette motstanderens konge «under angrep» på en slik måte at motstanderen ikke har noe lovlig trekk. Kongen er da «sjakk matt». Sjakk er et av verdens mest populære spill og det er anslått at over 600 mill. mennesker spiller sjakk på verdensbasis.
Sjakk spilles på et kvadratisk sjakkbrett med 64 felter som er vekselvis lyse og mørke. Ved partiets begynnelse har den ene spilleren 16 lyse brikker, mens den andre har 16 mørke brikker. Spilleren med de hvite brikkene starter partiet, deretter veksler motstanderne på å utføre trekk. I tillegg til ved «sjakk matt», kan spillet bli vunnet ved at den ene spilleren gir opp. Et parti kan også ende med «remis» (uavgjort) på flere måter. Sjakkspillet deles gjerne inn i tre faser: åpning, midtspill og sluttspill. Selve spillereglene i sjakk er relativt enkle, men sjakk gir rom for svært avansert taktikk og strategi.
Sjakk antas å ha oppstått i Asia før år 600. Nøyaktig hvor er usikkert, men mulige steder er Kina, India og Persia. Sjakk kom via araberne til Europa, og dagens spilleregler antas å ha oppstått i Spania på slutten av 1400-tallet. På 1800-tallet ble sjakk som konkurranseform utviklet, og Wilhelm Steinitz ble den første verdensmester i 1886. Etter andre verdenskrig har sjakk blitt dominert av spillere fra det tidligere Sovjetunionen som Mikhail Botvinnik, Vasilij Smyslov, Mikhail Tal, Tigran Petrosian, Boris Spasskij, Anatolij Karpov, Garri Kasparov og Vladimir Kramnik. Spillere som har utfordret er bl.a. Bobby Fischer fra USA, Veselin Topalov fra Bulgaria, Viswanathan Anand fra India og Magnus Carlsen fra Norge.
Fra 1950-årene har datamaskiner blitt programmert til å kunne spille sjakk. Sjakkprogrammene har blitt stadig sterkere, og i 1997 ble Deep Blue den første maskinen som slo en regjerende verdensmester i sjakk i en match over flere partier. I dag finnes det sjakkprogram som er vesentlig sterkere enn verdens beste sjakkspillere.
Oppsett
Spillerne har 16 brikker hver, henholdsvis hvite og svarte. Brikkene har ulik styrke og bevegelighet med startposisjoner på spillerens to nederste rader. Forrest står det åtte likeverdige bønder og bakerst åtte offiserer i fem ulike kategorier (konge, dronning, to tårn, to springere og to løpere). Brettet skal settes opp slik at begge spillere har et hvitt felt nederst til høyre.
Spilleren med hvite brikker starter spillet (partiet) ved å utføre et trekk, altså flytte en av sine brikker til et annet felt. Deretter trekker svart og hvit vekselvis gjennom hele partiet. Motstanderens brikker slås og fjernes fra brettet ved å flytte egne brikker til feltet de står på. Det er ikke tillatt å sette to egne brikker på samme felt.
Motstanderens konge er angrepet og sies å stå i sjakk hvis man kan slå kongen i neste trekk. Spillets mål er å sette kongen sjakk matt (forkortet matt), det vil si å utsette den for et angrep som ikke kan pareres.

Om oss

Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her
Les mer her

ss.

aa.

aa.

More Info.